Huishoudelijke regels en afspraken bezoekers

GEBOUWGEBONDEN REGELS:

 • Roken in het gebouw van de stichting of op het binnenterrein (binnen de omheining) is verboden
 • Het gebruik van alcohol en verdovende middelen in het gebouw van de stichting of op het binnenterrein is verboden
 • Het is verboden schaars gekleed het gebouw of het binnenterrein te betreden.
 • Het is verboden (harde) muziek te draaien
 • Grof taalgebruik (schelden, vloeken en pesterij) is verboden
 • Gebruik van geweld is verboden
 • Discriminatie op grond van ras, religie of afkomst is ten strengste verboden
 • Samenscholing op het binnenterrein is verboden. Deze regel geldt met name voor de avonduren.

PARKEREN EN VERKEERSHINDER:

 • Het parkeerterrein naast de flatgebouwen is uitsluitend voor de (flat)bewoners bedoeld. Als bezoeker van de stichting mag u daar uw auto dus niet parkeren
 • In de omgeving is voldoende parkeergelegenheid. Maak a.u.b. daar gebruik van en voorkom zo veel mogelijk (parkeer)overlast voor de buurtbewoners
 • Parkeer uw auto zodanig in een daarvoor bestemde parkeerplaats zodat er niemand last van ondervindt
 • Stilstaan of parkeren midden op de openbare weg, dubbel parkeren of voor een uitrit is te strengste verboden
 • Fietsen en bromfietsen worden alleen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald
 • Stichting Amal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, zoekraken of ontvreemden van eigendommen van bezoekers.

TOEZICHT EN HANDHAVING:

 • Het bestuur van stichting Amal wil niet aangesproken worden op het ongewenste gedrag van haar bezoekers, en neemt ook geen klachten in behandeling over asociaal gedrag van de bezoekers. Daarom zet ze vrijwilligers in voor toezicht en handhaving van haar huishoudelijke regels
 • De toezichthouders zijn gemachtigd door het bestuur om orde te handhaven
 • De toezichthouders zijn er voor uw veiligheid, die van uw kind, en om de naam van de stichting in de wijk hoog te houden
 • U dient de toezichthouders respectvol te bejegenen
 • Bij gebruik van verbaal geweld tegen de toezichthouders, of hun bevelen negeren, zijn we als bestuur genoodzaakt om maatregelen te nemen. Een maatregel kan variëren van een waarschuwing tot ontzegging van de toegang tot het gebouw.