Werkprogramma

De activiteiten van de stichting kunnen worden verdeeld in twee categorieën:

 1. Permanent programma en
 2. Incidentele activiteiten en projecten

1. Permanente programma:

 • Om te voorkomen dat de jongeren doelloos buiten rondhangen, is een ontmoetingsplaats voor de jongeren gecreëerd. In deze ruimte kunnen ze gebruik maken van de aanwezige toestellen zoals tafeltennis, darten, pooltafel en tafelvoetbal. Daarnaast stelt de stichting laptoppen beschikbaar. Jongeren kunnen een laptop in bruikleen nemen en in een daarvoor bestemde zitplaatsen kunnen ze internetten, computerspelletjes spelen of uiteraard hun huiswerk doen.
 • Ook voor de ouderen is er in onze ontmoetingsplaats een plek. Ouderen kunnen hier sociale contacten onderhouden om eenzaamheid te bestrijden. Zij kunnen hier ook cursussen volgen ter bestrijding van analfabetisme.
 • In de weekenden worden lessen in eigen taal en cultuur verzorgd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Deze lessen worden door vrijwilligers van de stichting verzorgd.
 • Twee avonden per week wordt huiswerkbegeleiding verzorgd door onze vrijwilligers. Deze begeleiding wordt gegeven voor zowel basisschool- als voor middelbare scholieren.
 • Daarnaast worden er themalezingen georganiseerd op het gebied van opvoeding en gedragsregels bijvoorbeeld. Er worden ook succesverhalen gepresenteerd door mensen die maatschappelijk actief zijn en een goede studie hebben gevolgd. Blijkt dat deze rolmodellen veel invloed hebben op de jeugd.
 • Er wordt wekelijks (op vrijdagavond) zaalvoetbal georganiseerd voor jongen van 14 jaar en ouder. Dit vindt plaats in de gymzaal van Kristal school aan de overkant van onze vestigingsplaats. Deze activiteit wordt begeleid door twee vaste vrijwilligers, en wekelijks melden zich andere vaders om hulp te bieden.
 • Met dank aan Fonds 1818 en de gemeente Rijswijk, die is het mogelijk gemaakt dat er wekelijks gesport kan worden in ons gebouw . Door een vrijwilliger worden conditie/ taekwondo lessen verzorgd aan 3 doelgroepen respectievelijk kinderen van 6 tot 14 jaar, jongeren van 15 tot 21 jaar en de ouderen vanaf 21 jaar en ouder. De lessen worden gegeven elke maandag, woensdag, vrijdag en zondag. Wij hopen in de toekomst het aantal dagen uit te bereiden, daarom zijn wij nog op zoek naar deskundige vrijwilligers die met passie de lessen kunnen verzorgen op andere dagen. Tevens voor de vrouwen worden overdag apart lessen verzorgd.
 • Voor de ouderen wordt door enkele vrijwilligers 1 keer per week in het kader van analfabetisme bestrijding Nederlandse en Arabische lessen verzorgd.
 • Voor de liefhebbers is ook een vrijwilliger die graag lessen wil gaan verzorgen in de Franse en Engelse taal.
 • Periodiek worden voetbaltoernooien georganiseerd, met dank aan Rijswijk Wonen. Onze sponsor heeft voor onze 2 teams voetbalkleding met logo`s gerealiseerd.
 • In samenwerking met de politie (wijkagent) en de gemeente wordt in de avond uren gesurveilleerd om zo de (hang) jongeren die nog avonds rondhangen aan te spreken op hun gedag en een praatje te maken om zo de jongeren bewuster te maken van het verlies van kostbare tijd.  
 • Jaarlijks wordt,  tijdens oud en nieuw , door leden van Amal in samenwerking met de politie gepatrouilleerd in de wijken van Rijswijk
 • Het ontwikkelen van een programma ter voorkoming van radicalisering onder de jongeren (programma is nog in verkenningsfase)
 • Het creëren van  een gebeds- en bezinningsruimte voor de belangstellenden en voor de vrijwilligers van stichting Amal.

2. Incidentele activiteiten en projecten:

 • Speeldag: t.b.v. de buurtkinderen wordt er een speeldag georganiseerd, daarbij worden diverse speeltoestellen ingehuurd, zoals een springkussen en dergelijke.
 • Er worden projecten zoals  “onze straten schoon” georganiseerd. Dit is bedoeld om de kinderen bewust te maken van de effecten van zwerfafval en de nadelen op langer termijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de prikkers en afvalzakken en worden de kinderen ingedeeld om per koppel een straat schoon te maken. Wie het meeste zwerfafval heeft ingezameld krijgt een beloning. Van te voren wordt tevens een speech gehouden over natuur en milieu.
 • Informatie/thema avonden; zoals de ouderen die te kampen hebben met bepaalde chronische ziektes, hoe zij hiermee leren om te gaan en welke dieet zij kunnen blijven volgen. Hier wordt een deskundige vanuit de GGD uitgenodigd om hier de nodige informatie voor te geven.

(uit ervaring een geslaagd project)

 • Thema-avond dialoog en discussie: onderwerpen worden nadere bepaald. Hierbij worden de buurtbewoners uitgenodigd deel te nemen aan de discussie.
 • Vrouwendag: gelegenheid voor vrouwen om elkaar te ontmoeten en allerlei activiteiten te ontplooien zoals koken en dergelijke.
 • In de buurt inventariseren welke tuinen in aanmerking komen voor eventueel onderhoud en snoeiwerkzaamheden, betreft tuinen waarvan de eigenaar door ziekte of ouderdom niet is staat is dit zelf te doen, onze vrijwilligers zullen hier een half dagje voor uittrekken om zo de verpaupering een halt toe te roepen. Eerst wordt contact gezocht met de betreffende woningbouwvereniging en de betrokken bewoners. Dus dit gebeurt met toestemming en op vrijwillige basis vindt het plaats.