Hoofdlijnen actuele beleidsplan

De activiteiten van de stichting kunnen worden verdeeld in twee categorieën:

 1. Vaste programma en
 2. Incidentele activiteiten en projecten

1. Vaste programma:

 • Om te voorkomen dat de jongeren doelloos buiten rondhangen, is een ontmoetingsplaats voor de jongeren gecreëerd. In deze ruimte kunnen ze gebruik maken van de aanwezige toestellen zoals tafeltennis, darten, pooltafel en tafelvoetbal. Daarnaast stelt de stichting laptoppen beschikbaar. Jongeren kunnen een laptop in bruikleen nemen en in een daarvoor bestemde zitplaatsen kunnen ze internetten, computerspelletjes spelen of uiteraard lezen of huiswerk doen.
 • Ook voor de ouderen is er in onze ontmoetingsplaats een plek. Ouderen kunnen hier sociale contacten onderhouden om eenzaamheid te bestrijden. Zij kunnen hier ook presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen.
 • In de weekenden worden lessen in eigen taal en cultuur verzorgd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Deze lessen worden door vrijwilligers van de stichting verzorgd.
 • 1 keer per week (op donderdagavond) wordt huiswerkbegeleiding verzorgd door onze vrijwilligers. Deze begeleiding wordt gegeven voor zowel basisschool- als voor middelbare scholieren.
 • Daarnaast worden er themalezingen georganiseerd op het gebied van opvoeding en gedragsregels bijvoorbeeld. Er worden ook succesverhalen gepresenteerd door mensen die maatschappelijk actief zijn of een goede studie hebben gevolgd. 
 • Er wordt wekelijks (op vrijdagavond) zaalvoetbal georganiseerd voor jongen van 14 jaar en ouder. Deze activiteit wordt begeleid door twee vaste vrijwilligers. Een aantal vaders stellen zich beschikbaar om op ad hoc basis hulp te bieden.
 • Met dank aan Fonds 1818 en de gemeente Rijswijk, die is het mogelijk gemaakt dat er wekelijks gesport kan worden in ons gebouw . Door een vrijwilliger worden conditietraining en taekwondo lessen verzorgd voor diverse groepen (kinderen, vrouwen, jongeren en ouderen). Wij willen in de toekomst deze sportactiviteiten uitbreiden en wij zijn op zoek naar vrijwilligers die met passie hun bijdrage kunnen leveren. Tevens voor de vrouwen worden overdag apart lessen verzorgd.
 • Voor de ouderen wordt door enkele vrijwilligers 1 keer per week in het kader van analfabetisme bestrijding Nederlandse en Arabische lessen verzorgd.
 • Periodiek worden voetbaltoernooien georganiseerd. 
 • Vrijwilligers van stichting Amal leveren een belangrijke bijdrage aan het buurtpreventieteam.  
 • Jaarlijks wordt,  tijdens oud en nieuw , door leden van Amal in samenwerking met de politie gepatrouilleerd in de wijken van Rijswijk
 • Het ontwikkelen van een programma ter voorkoming van radicalisering onder de jongeren (programma is nog in verkenningsfase)
 • Het beschikbaar stellen van  een gebeds- en bezinningsruimte voor de belangstellenden en voor de vrijwilligers van stichting Amal.

2. Incidentele activiteiten en projecten:

 • Speeldag: t.b.v. de buurtkinderen wordt er een speeldag georganiseerd, daarbij worden diverse speeltoestellen ingehuurd, zoals een springkussen en dergelijke.
 • Er worden projecten zoals  “onze straten schoon” georganiseerd. Dit is bedoeld om de kinderen bewust te maken van de effecten van zwerfafval en de nadelen op langer termijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de prikkers en afvalzakken en worden de kinderen ingedeeld om per koppel een straat schoon te maken. Wie het meeste zwerfafval heeft ingezameld krijgt een beloning. Van te voren wordt tevens een speech gehouden over natuur en milieu.
 • Informatie/thema avonden; zoals de ouderen die te kampen hebben met bepaalde chronische ziektes, hoe zij hiermee leren om te gaan en welk dieet zij kunnen blijven volgen. Hier wordt een deskundige vanuit de GGD uitgenodigd om hier de nodige informatie voor te geven.

(uit ervaring een geslaagd project)

 • Thema-avond dialoog en discussie: onderwerpen worden nadere bepaald. Hierbij worden de buurtbewoners uitgenodigd deel te nemen aan de discussie.
 • Vrouwendag: gelegenheid voor vrouwen om elkaar te ontmoeten en allerlei activiteiten te ontplooien zoals koken en dergelijke.
 • In de buurt inventariseren welke tuinen in aanmerking komen voor eventueel onderhoud en snoeiwerkzaamheden, betreft tuinen waarvan de eigenaar door ziekte of ouderdom niet is staat is dit zelf te doen, onze vrijwilligers zullen hier een half dagje voor uittrekken om zo de verpaupering een halt toe te roepen. Eerst wordt contact gezocht met de betreffende woningbouwvereniging en de betrokken bewoners. Dus dit gebeurt met toestemming en op vrijwillige basis vindt het plaats.