Onderwijs

De Arabische taal is een prachtige taal, leer hem bij Stichting Amal!

Stichting Amal Rijswijk biedt lessen aan in de Arabische taal voor kinderen vanaf 6 jaar. Deze lessen worden wekelijks op de zaterdag en zondag verzorgd in ons pand aan de Petronella Voûtestraat 1, 2286 VA Rijswijk.

Wij hanteren jaarlijks twee instroommomenten. In september en in januari laten wij nieuwe leerlingen toe.

Lees eerst goed de regels en voorwaarden voordat u uw kind inschrijft.

Om uw kind in te schrijven kunt u gebruikmaken van de 'Direct inschrijven knop' hieronder.

Stichting Amal Rijswijk verzorgt ook wekelijks huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren.

Kijk op de pagina Huiswerkbegeleiding voor de exacte dagen en tijdstippen.

Vakanties Vrije dagen
Wintervakantie 28 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie 29 februari & 1 maart
Meivakantie 2 & 3 mei

Regels en voorwaarden onderwijs Amal Rijswijk

 • De minimumleeftijd voor inschrijving is 6 jaar
 • De inschrijving geldt voor een heel schooljaar. Eenmaal ingeschreven dient u het lesgeld voor een heel jaar te betalen.
 • Uw kind wordt pas ingeschreven als de jaarlijkse bijdrage (€ 100 per gezin) is betaald.
 • Er zijn twee instroommomenten: september en januari.
 • Uw kind dient consequent het rooster te volgen en absentie dient tijdig en onderbouwd te worden gemeld bij de leerkracht.
 • Uw kind dient zich goed te gedragen en zowel de leerkracht als de dienstdoende toezichthouder te gehoorzamen.
 • De lessen worden gestart op de afgesproken tijd. Uw kind dient op tijd aanwezig te zijn. Een kind dat 10 minuten te laat aankomt wordt niet toegelaten tot de les.
 • Indien er geen ruimte is om een kind direct in te schrijven, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst . Zodra een plek vrij komt krijgen de ouders bericht van de stichting. Plaatsing vindt plaats op volgorde van aanmelding.
 • De ouders/verzorgers mogen niet tijdens of voor aanvang van de lessen met de leerkracht overleggen/praten. Als u iets met de leerkracht wil bespreken dient u hiervoor tijdens het spreekuur een afspraak te maken.
 • U dient uw auto op een daarvoor bestemde parkeerplaats te plaatsen en het verkeer niet te hinderen.
 • Als u door een van onze handhavers wordt aangesproken, dient u hier medewerking aan te verlenen.
 • Fietsen op de stoep is verboden.
 • Het maken van huiswerk behoort tot de verantwoordelijkheid van de ouders.
 • Pesten, schelden en/of vloeken wordt niet getolereerd. Dit geldt zowel in de klas als daarbuiten. Het overtreden van deze regel kan leiden tot schorsing van uw kind.
 • Mobiele telefoons staan uit tijdens de les.
 • De stichting is niet aansprakelijk voor vermissingen en/of beschadigingen van de spullen van uw kind.