Onderwijs

De Arabische taal is een prachtige taal, leer hem bij Stichting Amal!

Stichting Amal Rijswijk biedt lessen aan in de Arabische taal voor kinderen vanaf 6 jaar. Deze lessen worden wekelijks op de zaterdag en zondag verzorgd in ons pand aan de Petronella Voûtestraat 1 (2286 VA) Rijswijk.

Wij hanteren jaarlijks één instroommoment in september. 

Lees eerst goed de regels en voorwaarden voordat u uw kind inschrijft.

Om uw kind in te laten schrijven kunt u bellen met 06 8469 7008 of mailen naar amalrijswijk@hotmail.com

Stichting Amal Rijswijk verzorgt ook wekelijks huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren.

Kijk op de pagina Huiswerkbegeleiding voor de exacte dagen en tijdstippen.

Vakanties Vrije dagen
Herfstvakantie In het weekend vóór het begin van de herfstvakantie nog les. Het weekend erop zijn de kinderen vrij
Wintervakantie Weekend vóór kerst nog les. Daarna twee weekenden vrij
Voorjaarsvakantie In het weekend vóór het begin van de vakantie nog les. Het weekend erop zijn de kinderen vrij
Meivakantie 6 en 7 mei 2023

Regels en voorwaarden onderwijs Amal Rijswijk

 • De minimumleeftijd voor inschrijving is 6 jaar
 • De inschrijving geldt voor een heel schooljaar. Eenmaal ingeschreven dient u het lesgeld voor een heel jaar vooraf te betalen.
 • Stopt uw kind met les volgen halverwege het jaar, dan geven we geen geld terug. 
 • Er is één instroommoment (begin september)
 • Indien er geen plek is om een kind direct in te schrijven, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst . Zodra een plek vrij komt krijgen de ouders bericht van de stichting. Plaatsing vindt plaats op volgorde van aanmelding.
 • Uw kind dient consequent het rooster te volgen en absentie dient tijdig en onderbouwd te worden gemeld bij de leerkracht.
 • Uw kind dient zich goed te gedragen en zowel de leerkracht als de dienstdoende toezichthouder te gehoorzamen.
 • De lessen worden gestart op de afgesproken tijd. Uw kind dient op tijd aanwezig te zijn. Een kind dat 10 minuten te laat aankomt wordt niet toegelaten tot de les.
 • Ouders/verzorgers mogen niet tijdens of voor aanvang van de les met de leerkracht overleggen/praten. Wilt u iets met de leerkracht bespreken, dan dient u hier een afspraak voor te maken.
 • U dient uw auto op een daarvoor bestemde parkeerplaats te plaatsen en het verkeer niet te hinderen.
 • Als u door een van onze handhavers wordt aangesproken, dient u hier medewerking aan te verlenen.
 • Fietsen op de stoep is niet toegestaan. Dit geldt zowel voor ouders als voor kinderen
 • Het maken van huiswerk behoort tot de verantwoordelijkheid van de ouders.
 • Pesten, schelden, vloeken en wangedrag worden niet getolereerd. Dit geldt zowel in de klas als daarbuiten. Het overtreden van deze regel kan leiden tot schorsing van uw kind.
 • Mobiele telefoons staan uit tijdens de les.
 • De stichting is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van de spullen van uw kind.
 • De stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van ziekte of allergieën van leerlingen.