Stichting Amal
Aanmeldingsformulier Arabisch onderwijs

Kosten per schooljaar:

€ 100 per gezin + € 170 per kind

Let op: Het invullen van het formulier is slechts een aanmelding. Definitieve inschrijving vindt plaats na betaling van het schoolgeld.