Het bestuur

De stichting beschikt momenteel over ruim 85 terugkerende bezoeker. Onder deze bezoekers zijn er tussen de 20 en 25 personen die actief betrokken zijn met het dagelijkse programma van de stichting. De rest van de bezoekers stelt zich beschikbaar voor ad hoc activiteiten. 

Het dagelijks bestuur:
Fatih Essabri (Voorzitter)
Ahmed Azzahhafi (Penningmeester)

Communicatiemiddelen van de vereniging

Interne communicatie:

 • vergaderingen
 • voorlichtingsbijeenkomsten
 • e mail
 • social media
 • brieven
 • flyers

Externe communicatie:

 • telefoon
 • e mail
 • advertenties in (lokale) kranten
 • flyers
 • website

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

 • Contributies
 • Giften
 • Subsidies