Het bestuur

De stichting beschikt momenteel over ruim 85 leden. Onder deze leden zijn er tussen de 20 en 25 personen die actief betrokken zijn met het dagelijkse programma van de stichting. De rest van de leden stelt zich beschikbaar voor ad hoc activiteiten. Alle werkzaamheden binnen de stichting worden uitgevoerd op vrijwilligersbasis en de stichting heeft geen mensen in dienst.

Het dagelijks bestuur:
Fatih Essabri (Voorzitter)
Noureddin El Bouzidi (Penningmeester)

Communicatiemiddelen van de vereniging

Interne communicatie:

 • vergaderingen
 • voorlichtingsbijeenkomsten
 • e mail
 • social media
 • brieven
 • flyers

Externe communicatie:

 • telefoon
 • e mail
 • advertenties in (lokale) kranten
 • flyers
 • website

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

 • Contributies en ledenbijdragen
 • Giften
 • Subsidies