Gebedstijden

Er is een gebedsruimte voor de belangstellenden, de vrijwilligers en voor de buurtbewoners beschikbaar. 

De gebedstijden van de maand Shuwal (april-mei) leest u in onderstaand tabel: